Kutnowskie Centrum Informacyjne
PORTALOWE SPRAWY
BUSY
Kutno-Łódź
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017 r.:

Odjazdy z Kutna:
(PKP, 29-go Listopada, Barlickiego, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Łąkoszyńska/ bloki)
3.55D, 4.35D, 5.10E, 5.30D, 5.50b, 6.05E, 6.20dŃn, 6.35D, 6.50dŃn, 7.05b, 7.25D, 7.45dŃn, 8.10b 8.35E, 9.05b, 9.35E, 10.15dŃn, 10.55D, 11.30dŃn, 11.55b, 12.25D, 12.45dŃn, 13.05E, 13.25b, 13.40D, 13.55b, 14.10E, 14.25dŃn, 14.45b, 15.05D, 15.25dŃn, 15.45b, 16.10dŃn, 16.45b, 17.20dŃn, 18.00b, 18.45b, 19.45b, 20.45b

Odjazdy z Łodzi:
(Hotel Światowit, Zachodnia/Zielona, Zachodnia/Lutomierska, Zgierska/Julianowska, Zgierska/Sikorskiego)
5.25D, 6.10D, 6.40E, 7.05D, 7.25b, 7.45E, 8.10dŃn, 8.35D, 8.55dŃn, 9.15b, 9.30D, 10.00dŃn, 10.30b, 11.00E, 11.34b, 12.05E, 12.35dŃn, 12.55D, 13.20dŃn, 13.45b, 14.10D, 14.28dŃn, 14.50E, 15.10b, 15.25D, 15.40b, 16.00E, 16.15dŃn, 16.30b, 16.50D, 17.10dŃn, 17.35b, 18.00dŃn, 18.30b, 19.00dŃn, 19.40b, 20.20b, 21.20b, 22.20b

Legenda:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
d- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII
b- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII
n- nie kursuje: 24 i 31.XII, oraz w Wielką Sobotę
Ń- nie kursuje w Boże Ciało, 15.VIII, 1 i 3.V, 1.XI, 11 XI, 6.I.

www.sandbus.pl
Kutno-Żychlin
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017r.:
Odjazdy z Kutna:
(PKP, 29 Listopada, Barlickiego, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Jana Pawła II, Łąkoszyńska)
5.50E, 6.40D, 7.40b, 8.40D, 9.40b, 10.20D, 11.10b, 12.10D, 13.15E, 14.15b, 15.00D, 15.35S, 16.10E, 17.10D, 18.10b, 19.10D, 20.10b, 22.10E

Odjazdy z Żychlina:
(Jana Pawła II, Traugutta, Narutowicza)
5.00E, 5.50D, 6.30S, 6.55b, 7.50D, 8.50b, 9.30D, 10.20b, 11.10D, 12.10E, 13.10b, 14.10D, 15.10E, 16.10D, 17.10b, 18.10D, 19.10b, 20.50E

Legenda:
b- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
S- kursuje tylko w dniu nauki szkolnej

www.sandbus.pl
Kutno-Łęczyca
– MARQS
Linia: Kutno - Łęczyca
(przez Witonię)

Odjazdy z Kutna:
(29 listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Siemiradzkiego)
6.47 D, 7.48 E, 9.25 E, 10.56 D, 12.50 E, 13.30 D, 14.25 E, 15.31 E, 16.00 D, 16.44 D, 18.29 D

Odjazdy z Łęczycy:
(ul. Ozorokowska przy Belwederskiej, ul.Konopnicka przy Stadionie Miejskim)
6.08 D, 6.50 E, 8.50 E, 10.20 D, 11.15 E, 12.55 D, 13.50 E, 14.55 E, 15.25 D, 16.05 D, 17.55 D

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
Wynajem autokarów, busów
i mikrobusów informacja
(pon. - pt. 8 - 18, sob. 8 - 13)
tel. 796-987-177
www.marqs.info.pl

Konkurencyjne ceny!

Kutno-Ostrowy
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 16 stycznia 2017 r.:

Odjazdy: Kutno - Krośniewice - Ostrowy:
(Kościuszki/Szpital, Kościuszki/Stadion, Troczewskiego/US, Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 Listopada/PZU, 3 Maja/Dworzec PKP)
4:54 D, 5:57 E7, 6:43 D, 7:47 D, 8:42 E7, 9:52 D, 10:50 E7, 12:12 D, 13:16 D, 14:16 E7, 15:16 D, 16:10 E7n, 17:13 Dn, 18:07 Dn, 19:12 E7n

Odjazdy: Ostrowy - Krośniewice - Kutno
(Ostrowy - Cukrownia)
4:50D, 5:47D, 6:41E7, 7:36D, 8:30D, 9:32E7, 10:37D, 11:27E7, 12:56D, 13:58D, 14:59E7, 16:00D, 16:59E7n, 17:57Dn, 18:51Dn, 19:55E7n

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Płock
– MARQS
Linia: Kutno - Płock

Odjazdy z Kutna:
(3 Maja/PKP, 29 Listopada, Barlickiego, Stadion Kościuszki, SZPITAL, GALERIA)
4.25 D, 5.27 D, 6.12 E7,7.00 E7, 7.46 E7, 8.41 D, 9.45 E7, 10.42 E7, 11.51 E7, 12.30 D, 13.06 E7, 13.35 E7, 14.10 E7, 14.51 D, 15.35 E7, 16.00 D, 16.32 D, 17.01 E7, 17.46 D, 18.31 E7, 19.06 D, 19.45 E7, 20.25 D, 21.46 X

Odjazdy z Płocka (Jachowicza 40, Piękna, ZOO, Radziwie Stacja Kolejowa, Płock Góry):
4.57 D, 5.35 D, 6.15 E7, 6.40 D, 7.25 E7, 8.45 E7, 10.00 E7, 10.25 D, 11.27 E7, 12.20 E7, 13.07 E7, 13.55 D, 14.10 X, 14.15 E7, 14.55 D, 15.00 X, 15.25 E7, 15.52 E7, 16.30 D, 17.05 E7, 17.25 D, 18.15 E7, 19.09 D, 19.50 E7

Legenda:
Legenda: D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt E7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli oprócz świąt X - kursuje tylko do Gostynina od poniedziałku do piątku oprócz świąt

Informacja czynna od pon-pt w godz 8-18 i w soboty w godz 8-13 pod nr tel 796-987-177.

Wynajem autokarów, busów
i mikrobusów informacja
(pon. - pt. 8 - 18, sob. 8 - 13)
tel. 796-987-177
www.marqs.info.pl

Zapraszamy! Konkurencyjne ceny! Honorujemy wszystkie ulgi ustawowe, dodatkowe ulgi dla emerytów i rencistów, dla młodzieży szkolnej oraz studentów.

Kutno-Łanięta
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 30 stycznia 2017r:

Odjazdy: Kutno - Łanięta:
(E.Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/PZU, Skłodowskiej/Zamojskiego, Gołębiew Nowy, Raciborów I, Raciborów II, Głogowiec, Chrosno, Klonowiec Wielki, Suchodębie Park, Łanięta)
5.30D, 6.22D, 6.22E, 7.32D, 8.40E7, 10.50E7, 11.50D, 13.22D, 14.22E7, 15.25D, 16.35Dn, 18.20E7nm 19.30Dn;

Odjazdy: Łanięta - Kutno
(Łanięta, Suchodębie skrzyżowanie, Suchodębie Park, Klonowiec Wielki, Chrosno, Głogowiec, Raciborów II, Raciborów I, Gołębiew Nowy, ul. Skłodowskiej, 29-go Listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego)
5.56D, 7.05D, 7.05E, 8.10D, 9.06E7, 11.20E7, 12.20D, 13.49D, 14.49E7, 16.10D, 17.20Dn, 19E7n, 20Dn

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Imielno
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 16 stycznia 2017 r.:

Odjazdy: Kutno - Imielno:
(Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/Jesienna/Gołębiewek Nowy/Ryków/Grochówek/Grochów/Niechcianów/Miksztal/Rdutów/Imielinek/Imielno)
6.29D; 8.54D, 11.45D, 14.10D, 15.35S, 17.15D

Odjazdy: Imielno - Kutno
Imielno)
7.00D; 9.15S; 12.15S; 14.40S; 16.05D; 17.45S;

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
S - kursuje w dni nauki szkolnej
www.vipbuss.pl
Kutno-Łanięta-Kąty
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 30 stycznia 2017r:

Odjazdy: Kutno - Łanięta:
(E.Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/PZU, Skłodowskiej/Zamojskiego, Gołębiew Nowy, Raciborów I, Raciborów II, Głogowiec, Chrosno, Klonowiec Wielki, Suchodębie Park, Łanięta, Budy Nowe, Kąty)
6.22D, 15.25D

Odjazdy: Łanięta - Kutno
(Kąty, Budy Nowe, Łanięta, Suchodębie skrzyżowanie, Suchodębie Park, Klonowiec Wielki, Chrosno, Głogowiec, Raciborów II, Raciborów I, Gołębiew Nowy, ul. Skłodowskiej, 29-go Listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego)
6.57D, 16D

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Pniewo
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017r.:
Odjazdy z Kutna:
PKP
6.10D, 7.10E, 8.10D, 9.10E, 10.45D, 11.45E, 13.45D, 14.30D, 15.20E, 16.30D, 17.30E

Odjazdy z Pniewa:

5.10D, 6.10E, 7.00D, 8.10E, 9.00D, 10.45E, 12.45D, 13.40D, 14.30E, 15.40D, 16.40E

Legenda:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

www.sandbus.pl
ZBIÓR ZASAD I REGULAMINÓW KORZYSTANIA Z PORTALU WWW.KUTNO.NET.PL i POCHODNYCH
REGULAMINY KONKURSOWE
POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY

Szanując Twoje prawa oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy posiadający dostęp do Twoich danych osobowych (administratorzy) IMEDIA S.C. zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Administratorem Danych Osobowych jest: IMEDIA S.C. ul. Wojska Polskiego 10A, Kutno

Nie udostępniamy danych osobowych firmom, organizacjom ani osobom spoza firmy IMEDIA S.C. jeśli nie zaistnieje co najmniej jedna z następujących okoliczności:

 • Użytkownik wyraził zgodę (wymaga zaakceptowania odpowiedniego regulaminu - dotyczy głównie organizowanych przez nas konkursów i sponsorów)

 • Odbiorcą jest Policja lub inne uprawnienione służby

 • Jeśli kontem użytkownika zarządza w jego imieniu odpowiedni administrator lub jego przedstawiciel.

 • Istnieją inne przyczyny prawne

Administrator może:

 • Wyświetlić statystyki dotyczące konta, w tym pisane przez użytkownika posty, umieszczane ogłoszenia, publikowane zdjęcia, dowcipy oraz wszelkie pozostałe udostępniane treści

 • Zmienić hasło do konta.

 • Zawiesić lub zablokować dostęp do konta.

 • Przejrzeć i zachować informacje znajdujące się na koncie.

 • Pobrać informacje z konta, aby zapewnić zgodność z obowiązującym prawem, przepisami, procedurą prawną lub prawomocnym żądaniem instytucji państwowej.

 • Ograniczyć możliwość usuwania lub edytowania danych bądź ustawień prywatności.

Udostępniamy dane osobowe firmom, organizacjom i osobom spoza firmy IMEDIA S.C. tylko i wyłącznie, jeśli w dobrej wierze uznamy, że udostępnienie, wykorzystanie, zachowanie lub ujawnienie informacji jest uzasadnione w związku z:

 • zapewnianiem zgodności z obowiązującym prawem, przepisami, procedurą prawną lub prawomocnym żądaniem instytucji państwowej;

 • egzekwowaniem obowiązujących Warunków korzystania z usługi, w tym badaniem potencjalnych naruszeń;

 • wykrywaniem oszustw i zapobieganiem im, a także rozwiązywaniem innych problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych;

 • ochroną praw, własności lub bezpieczeństwa firmy IMEDIA S.C., użytkowników jej produktów oraz pozostałych osób w sposób wymagany bądź dozwolony przez przepisy prawa.

Zgromadzone informacje, które nie umożliwiają identyfikacji konkretnej osoby, możemy udostępniać publicznie oraz naszym partnerom, takim jak wydawcy, reklamodawcy i podmiotom obsługującym powiązane witryny. Możemy na przykład opublikować dane, aby pokazać ogólne trendy dotyczące korzystania z naszych usług.

W przypadku fuzji lub przejęcia firmy IMEDIA S.C bądź sprzedaży jej aktywów zapewnimy poufność wszelkich danych osobowych oraz powiadomimy odpowiednich użytkowników, zanim ich dane osobowe zostaną przeniesione lub objęte inną polityką prywatności.

Rejestracja na naszym portalu oraz podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne. W każdej chwili możesz je zmienić lub usunąć. Przypominamy jednak, że część danych osobowych (login,adresy IP)) muszą być przez nas przechowywane w archiwum, zgodnie z polskim prawem w celu identyfikacji osób łamiących prawo oraz dokonujących innych naruszeń i nie ma możliwości permanentnego usunięcia tych treści przed ustalonym ustawowo terminem. Publikując treści na naszym portalu zgadzasz się z przekazaniem praw autorskich do publikacji tych treści. Tracisz więc możliwość usunięcia ich (poza przypadkami ustalanymi indywidualnie – w tym celu prosimy o kontakt z administratorem technicznym).

Część danych możesz samodzielnie udostępnić pozostałym użytkownikom portalu. Grupy użytkowników można zawęzić do następujących kręgów.

 • Znajomi – użytkownicy którzy znajdują się na Twojej liście

 • Zalogowani – wszyscy użytkownicy posiadający konta na naszym portalu

 • Wszyscy – dowolni użytkownicy naszego portalu, włącznie z niezalogowanymi. Domyślnie preferujemy pokazywanie im tylko Twojego loginu, oraz numeru IP z którego wysyłasz informacje (posty na forum, artykuły, dowcipy, ogłoszenia, zdjęcia)

Do czego wykorzystujemy przechowywane dane osobowe?

 • Login – Traktujemy go jako podpis użytkownika umożliwiający jego identyfikację na portalu. Login nie podlega bezpośrednio pod ochronę danych osobowych, gdyż nie umożliwia bezpośredniej identyfikacji użytkownika. Login służy do podpisywania publikowanych przez użytkownika reści.

 • Hasło – służy do weryfikacji uyzytkownika i umożliwia zalogowanie się na konto w portalu

 • Imie i Nazwisko - wykorzystywane jest w kontaktach między pracownikami portalu oraz użytkownikami, przy fiskalizacji zamawianych usług, oraz między użytkownikami którzy udostępnili te dane dla wybranych kręgów znajomych.

 • Adres zamieszkania – jest nam potrzebny do wysyłki zamówionego towaru lub nagród za udział w konkursach. (szczegółowe informacje są dostępne w odrębnych regulaminach konkursowych)

 • Nr telefonu – Powiadamiamy sms-em lub głosowo o wysłaniu towaru lub zdobyciu nagrody. Czasami też dzwonimy w celu potwierdzenia zamówienia, lub w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń jak np. brak zamówionego towaru / nagrody jednocześnie proponując inne korzystne rozwiązanie.

 • Adres email – poprzez e-mail wysyłamy potwierdzenie zamówienia, oraz kontaktujemy się z Tobą. Jeżeli zostałeś użytkownikiem naszego portalu lub abonentem newslettera będziemy wysłać do Ciebie informację.

 • Data urodzin – Na jej podstawie określamy wiek osoby oraz blokujemy dostęp do treści które w/g Polskiego prawa są wyłącznie dla osób pełnoletnich. (np. niektóre galerie w fotoklubie)

 • Pozostałe adresy (gg/tlen/icq/itd...) - umożliwiające kontakt drogą elektroniczną służą głównie podtrzymaniu kontaktów społecznościowych z pozostałymi użytkownikami portalu. Udostępniasz je dobrowolnie, wybranym przez ciebie grupom użytkowników portalu.

 • Adres IP / dane systemowe – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych, do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z które go następuje połączenie).

 • Cookies – Nasz portal używa plików cookies do gromadzenia danych statystycznych, dostosowywania treści serwisu do zainteresowań użytkowników, emisji reklam oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu (zapamiętanie zalogowanego użytkownika, zapamiętywanie ustawień i preferencji). Pliki te mogą być umieszczane na Państwa urządzeniu również przez współpracujące z nami firmy zewnętrzne, w tym przez Agora S.A. Z siedzibą w Warszawie ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, oraz Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043. Pliki cookies pozwalają stwierdzić które informacje na naszej stronie są dla Państwa ciekawe, jakie treści Państwo oglądają, a także które kampanie reklamowe są efektywne. Dzięki nim wiemy, jaka grupa użytkowników odwiedza naszą stronę lub kto jest odbiorcą danej kampanii. Mogą Państwo kontrolować cookies poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Jednak wszelkie zmiany w tych ustawieniach mogą wpłynąć na funkcjonalność naszego serwisu. Blokując cookies możesz dalej przeglądać naszą stronę, jednak możesz jednocześnie stracić dostęp do wielu funkcji!

 • Pozostałe elementy które wypełniasz dobrowolnie, są przez nas wykorzystywane do dostosowywania naszego portalu do Twoich upodobań i preferencji oraz do .

 • Podanie powyższych danych jest konieczne w następujących przypadkach:

  • Uzyskania pełnej funkcjonalności portalu;

  • Dodawania ogłoszeń i administracji nimi;

  • Zdobywania punktów bonusowych oraz rozwijania własnych statystyk;

  • Dodawania zdjęć w fotoklubie;

  • Dodawania dowcipów;

  • Udziału w konkursach organizowanych przez IMEDIA S.C.;

  • Zarejestrowanie indywidualnego identyfikatora na forum;

  • Kontaktu z pozostałymi użytkownikami przez wewnętrzny komunikator.

  Po skorzystaniu z opcji płatnych pozostaje tylko dokument sprzedaży przechowywany na potrzeby fiskalne. Resztę danych osobowych można usunąć z bazy.

  Rejestracja w bazie Użytkowników jest dobrowolna. Przechowujemy te dane w bazie aby ułatwić Tobie w przyszłości korzystanie z naszego portalu.

  Jeśli chcesz być informowany o ciekawych wydarzeniach i ofertach handlowych możesz zostać abonentem newslettera. Przystąpienie jest dobrowolne i w każdej chwili możesz się z niego wypisać.

  Każdy Użytkownik naszego serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z naszych usług i jakie informacje chce udostępniać o sobie. Jeżeli z jakiś względów nie życzysz sobie pozostawienia swoich danych osobowych to masz prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z naszego serwisu.

  Nie przechowujemy danych poufnych takich jak numery Twoich kart kredytowych czy danych dostępu do Twojego konta bankowego!

  Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. masz prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych.

  W tym celu korzystaj z właściwych zakładek w serwisu internetowego, możesz również poprawki przesłać nam na firmowy adres e–mail biuro@imedia.org.pl lub listem poleconym na adres: IMEDIA S.C. Kutno ul. Wojska Polskiego 10A

  LOGOWANIE
  Login:
  Hasło:
  SONDA
  Jaki lokal gastronomiczny powinien pojawić się w Prima Park?  STATYSTYKI
  NASI PARTNERZY


  PRODUKTY POLECANE
  1