Kutnowskie Centrum Informacyjne
PORTALOWE SPRAWY
BUSY
Kutno-Łódź
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017 r.:

Odjazdy z Kutna:
(PKP, 29-go Listopada, Barlickiego, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Łąkoszyńska/ bloki)
3.55D, 4.35D, 5.10E, 5.30D, 5.50b, 6.05E, 6.20dŃn, 6.35D, 6.50dŃn, 7.05b, 7.25D, 7.45dŃn, 8.10b 8.35E, 9.05b, 9.35E, 10.15dŃn, 10.55D, 11.30dŃn, 11.55b, 12.25D, 12.45dŃn, 13.05E, 13.25b, 13.40D, 13.55b, 14.10E, 14.25dŃn, 14.45b, 15.05D, 15.25dŃn, 15.45b, 16.10dŃn, 16.45b, 17.20dŃn, 18.00b, 18.45b, 19.45b, 20.45b

Odjazdy z Łodzi:
(Hotel Światowit, Zachodnia/Zielona, Zachodnia/Lutomierska, Zgierska/Julianowska, Zgierska/Sikorskiego)
5.25D, 6.10D, 6.40E, 7.05D, 7.25b, 7.45E, 8.10dŃn, 8.35D, 8.55dŃn, 9.15b, 9.30D, 10.00dŃn, 10.30b, 11.00E, 11.34b, 12.05E, 12.35dŃn, 12.55D, 13.20dŃn, 13.45b, 14.10D, 14.28dŃn, 14.50E, 15.10b, 15.25D, 15.40b, 16.00E, 16.15dŃn, 16.30b, 16.50D, 17.10dŃn, 17.35b, 18.00dŃn, 18.30b, 19.00dŃn, 19.40b, 20.20b, 21.20b, 22.20b

Legenda:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
d- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII
b- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII
n- nie kursuje: 24 i 31.XII, oraz w Wielką Sobotę
Ń- nie kursuje w Boże Ciało, 15.VIII, 1 i 3.V, 1.XI, 11 XI, 6.I.

www.sandbus.pl
Kutno-Żychlin
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017r.:
Odjazdy z Kutna:
(PKP, 29 Listopada, Barlickiego, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Jana Pawła II, Łąkoszyńska)
5.50E, 6.40D, 7.40b, 8.40D, 9.40b, 10.20D, 11.10b, 12.10D, 13.15E, 14.15b, 15.00D, 15.35S, 16.10E, 17.10D, 18.10b, 19.10D, 20.10b, 22.10E

Odjazdy z Żychlina:
(Jana Pawła II, Traugutta, Narutowicza)
5.00E, 5.50D, 6.30S, 6.55b, 7.50D, 8.50b, 9.30D, 10.20b, 11.10D, 12.10E, 13.10b, 14.10D, 15.10E, 16.10D, 17.10b, 18.10D, 19.10b, 20.50E

Legenda:
b- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
S- kursuje tylko w dniu nauki szkolnej

www.sandbus.pl
Kutno-Łęczyca
– MARQS
Linia: Kutno - Łęczyca
(przez Witonię)

Odjazdy z Kutna:
(29 listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Siemiradzkiego)
6.47 D, 7.48 E, 9.25 E, 10.56 D, 12.50 E, 13.30 D, 14.25 E, 15.31 E, 16.00 D, 16.44 D, 18.29 D

Odjazdy z Łęczycy:
(ul. Ozorokowska przy Belwederskiej, ul.Konopnicka przy Stadionie Miejskim)
6.08 D, 6.50 E, 8.50 E, 10.20 D, 11.15 E, 12.55 D, 13.50 E, 14.55 E, 15.25 D, 16.05 D, 17.55 D

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
Wynajem autokarów, busów
i mikrobusów informacja
(pon. - pt. 8 - 18, sob. 8 - 13)
tel. 796-987-177
www.marqs.info.pl

Konkurencyjne ceny!

Kutno-Ostrowy
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 16 stycznia 2017 r.:

Odjazdy: Kutno - Krośniewice - Ostrowy:
(Kościuszki/Szpital, Kościuszki/Stadion, Troczewskiego/US, Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 Listopada/PZU, 3 Maja/Dworzec PKP)
4:54 D, 5:57 E7, 6:43 D, 7:47 D, 8:42 E7, 9:52 D, 10:50 E7, 12:12 D, 13:16 D, 14:16 E7, 15:16 D, 16:10 E7n, 17:13 Dn, 18:07 Dn, 19:12 E7n

Odjazdy: Ostrowy - Krośniewice - Kutno
(Ostrowy - Cukrownia)
4:50D, 5:47D, 6:41E7, 7:36D, 8:30D, 9:32E7, 10:37D, 11:27E7, 12:56D, 13:58D, 14:59E7, 16:00D, 16:59E7n, 17:57Dn, 18:51Dn, 19:55E7n

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Płock
– MARQS
Linia: Kutno - Płock

Odjazdy z Kutna:
(3 Maja/PKP, 29 Listopada, Barlickiego, Stadion Kościuszki, SZPITAL, GALERIA)
4.25 D, 5.27 D, 6.12 E7,7.00 E7, 7.46 E7, 8.41 D, 9.45 E7, 10.42 E7, 11.51 E7, 12.30 D, 13.06 E7, 13.35 E7, 14.10 E7, 14.51 D, 15.35 E7, 16.00 D, 16.32 D, 17.01 E7, 17.46 D, 18.31 E7, 19.06 D, 19.45 E7, 20.25 D, 21.46 X

Odjazdy z Płocka (Jachowicza 40, Piękna, ZOO, Radziwie Stacja Kolejowa, Płock Góry):
4.57 D, 5.35 D, 6.15 E7, 6.40 D, 7.25 E7, 8.45 E7, 10.00 E7, 10.25 D, 11.27 E7, 12.20 E7, 13.07 E7, 13.55 D, 14.10 X, 14.15 E7, 14.55 D, 15.00 X, 15.25 E7, 15.52 E7, 16.30 D, 17.05 E7, 17.25 D, 18.15 E7, 19.09 D, 19.50 E7

Legenda:
Legenda: D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt E7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli oprócz świąt X - kursuje tylko do Gostynina od poniedziałku do piątku oprócz świąt

Informacja czynna od pon-pt w godz 8-18 i w soboty w godz 8-13 pod nr tel 796-987-177.

Wynajem autokarów, busów
i mikrobusów informacja
(pon. - pt. 8 - 18, sob. 8 - 13)
tel. 796-987-177
www.marqs.info.pl

Zapraszamy! Konkurencyjne ceny! Honorujemy wszystkie ulgi ustawowe, dodatkowe ulgi dla emerytów i rencistów, dla młodzieży szkolnej oraz studentów.

Kutno-Łanięta
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 30 stycznia 2017r:

Odjazdy: Kutno - Łanięta:
(E.Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/PZU, Skłodowskiej/Zamojskiego, Gołębiew Nowy, Raciborów I, Raciborów II, Głogowiec, Chrosno, Klonowiec Wielki, Suchodębie Park, Łanięta)
5.30D, 6.22D, 6.22E, 7.32D, 8.40E7, 10.50E7, 11.50D, 13.22D, 14.22E7, 15.25D, 16.35Dn, 18.20E7nm 19.30Dn;

Odjazdy: Łanięta - Kutno
(Łanięta, Suchodębie skrzyżowanie, Suchodębie Park, Klonowiec Wielki, Chrosno, Głogowiec, Raciborów II, Raciborów I, Gołębiew Nowy, ul. Skłodowskiej, 29-go Listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego)
5.56D, 7.05D, 7.05E, 8.10D, 9.06E7, 11.20E7, 12.20D, 13.49D, 14.49E7, 16.10D, 17.20Dn, 19E7n, 20Dn

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Imielno
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 16 stycznia 2017 r.:

Odjazdy: Kutno - Imielno:
(Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/Jesienna/Gołębiewek Nowy/Ryków/Grochówek/Grochów/Niechcianów/Miksztal/Rdutów/Imielinek/Imielno)
6.29D; 8.54D, 11.45D, 14.10D, 15.35S, 17.15D

Odjazdy: Imielno - Kutno
Imielno)
7.00D; 9.15S; 12.15S; 14.40S; 16.05D; 17.45S;

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
S - kursuje w dni nauki szkolnej
www.vipbuss.pl
Kutno-Łanięta-Kąty
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 30 stycznia 2017r:

Odjazdy: Kutno - Łanięta:
(E.Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/PZU, Skłodowskiej/Zamojskiego, Gołębiew Nowy, Raciborów I, Raciborów II, Głogowiec, Chrosno, Klonowiec Wielki, Suchodębie Park, Łanięta, Budy Nowe, Kąty)
6.22D, 15.25D

Odjazdy: Łanięta - Kutno
(Kąty, Budy Nowe, Łanięta, Suchodębie skrzyżowanie, Suchodębie Park, Klonowiec Wielki, Chrosno, Głogowiec, Raciborów II, Raciborów I, Gołębiew Nowy, ul. Skłodowskiej, 29-go Listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego)
6.57D, 16D

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Pniewo
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017r.:
Odjazdy z Kutna:
PKP
6.10D, 7.10E, 8.10D, 9.10E, 10.45D, 11.45E, 13.45D, 14.30D, 15.20E, 16.30D, 17.30E

Odjazdy z Pniewa:

5.10D, 6.10E, 7.00D, 8.10E, 9.00D, 10.45E, 12.45D, 13.40D, 14.30E, 15.40D, 16.40E

Legenda:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

www.sandbus.pl
NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
Najczęściej zadawane pytania do administratorów KCI, dotyczace działania portalu oraz zasad na nim obowiązujących. Jeśli nie znajdziesz tu rozwiązania Twojego problemu to prosimy o kontakt na maila redakcja@kutno.net.pl
DZIAŁY NA PORTALU
UŻYTKOWNIK I JEGO KONTO
PISANIE NA FORUM
UMIESZCZANIE OGŁOSZEŃ
UZYWANIE PORTALU
Jak założyć konto na KCI?

Kliknij w prawym górnym rogu portalu przycisk "załóż konto"

Podaj Login, Email i 2 x hasło.

Dobrze żebyś wpisał swoje urodziny,m bo niektóre funkcje portalu wymagają pełnoletności.

Na koniec przepisz kod z obrazka i zapoznaj się z regulaminem portalu. Potwierdzisz to odznaczając „ptaszkiem” odpowiedni kwadracik.

Na twój adres e-mail przyjdzie list w którym będzie specjalny link aktywacyjny. Musisz go kliknąć żeby potwierdzić że to konto e-mailowe należy do Ciebie.

Gratulujemy, od teraz jesteś pełnoprawnym użytkownikiem KCI :)

Czy muszę podawać wszystkie dane do konta?
Nie musisz, wystarczy login, hasło i e-mail. Jednak jeśli chcesz brać udział w konkursach i losowaniach na KCI, lub jeśli chcesz korzystać z bardziej zaawansowanych usług. np.
Czy mój profil mogą obejrzeć wszyscy?
NIE
Jakie dane z mojego profilu są widoczne dla poszczególnych użytkowników?

Polityka prywatności KCI ustanawia 3 poziomy dostępu do Twoich danych.

1. użytkownik anonimowy

to najbardziej ograniczona grupa użytkowników. Mogą widzieć Twój login oraz treści które napisałeś na forum, ogłoszenia, dowcipy i zdjęcia które dorzuciłeś w fotoklubie, stopkę w postach na forum. Reszta danych jest niewidoczna. Osoby anonimowe nie mogą nawet przeglądać podstawowych informacji z Twojego profilu.

2. użytkownik zalogowany

Może zobaczyć wszystko co widzi użytkownik anonimowy oraz może przejrzeć Twój profil, napisać do Ciebie wiadomość. Ponadto użytkownik zalogowany zobaczy konkursy w jakich brałeś(aś) udział oraz ewentualne nagrody które wygrałeś(aś) w konkursach KCI. Dane te będą wyświetlały się na Twoim profilu i w informacjach o konkursie.

Użytkownik zalogowany będzie również widział że wybierasz się na jakąś imprezę czy do kina jeśli użyłeś (aś) takiej opcji.

3. użytkownik zalogowany dodany przez Ciebie do znajomych.

Taka osoba może widzieć wszystkie treści które wpisałeś, w formularzu, kontakty, adres e-mail, hobby, pracę itd. Wypełnienie tych danych jest dobrowolne więc możesz je podawać lub nie.

Czy mogę edytować mój komentarz? I dlaczego nie?
Nie można edytować swoich komentarzy, ponieważ w dawno dawno temu, gdy włączyliśmy tą funkcje na forum, pojawiło się wiele problemów. Użytkownicy często kasowali swoje komentarze zostawiając puste miejsce, lub zmieniali ich treść do tego stopnia, że dyskusja w danym wątku traciła sens. Jak to możliwe? Ktoś zadał pytanie, ktoś mu odpowiedział, a potem twórca pytania usunął pytanie lub całkowicie je zmienił i odpowiedź stawała się bezsensowna...
Czego nie mogę napisać w komentarzu?
Przede wszystkim wulgaryzmów i pomówień względem osób trzecich. Niemile widziane jest również wylewanie swoich żali na firmy z których nas zwolniono/do których nas nie przyjęto, lub urzędników których nie lubimy. No i oczywiście nie chcemy na forum reklam innych stron oraz naszej konkurencji... Od umieszczania reklam jest redakcja. Szczegółowy regulamin FORUM znajduje się tutaj
Dodałem komentarz, który zniknął, dlaczego?
Widocznie napisałeś coś niezgodnego z regulaminem forum. Lub jakąś treść / informację która naruszyła czyjeś dobra osobiste i osoba ta (lub ktoś z jej znajomych) zgłosił post do usunięcia. KCI nie moderuje komentarzy, tak naprawdę to nawet większości ich nie czytamy, chyba że ktoś z redakcji sam przyłączy się do rozmowy. Tak więc usuwania komentarzy dokonujemy po otrzymaniu zgłoszenia i analizie czy treść posta naprawdę może naruszać czyjeś dobra.
Jak usunąć komentarz który napisałem i się rozmyśliłem?
Możesz spróbować zgłosić go do moderacji, przyciskiem X umieszczonym w prawym górnym rogu każdego posta. Musisz również podać powód dla którego chcesz go usunąć.
Jak zgłosić komentarz do usunięcia?
Kliknij przycisk X umieszczonym w prawym górnym rogu danego komentarza. Pojawi się pole w którym musisz podać powód dla którego chcesz usunąć komentarz. Powodem mogą być wulgaryzmy w poście, oszczerstwa. Podanie danych osobowych które chcemy ukryć.
Czy mogę zobaczyć profile innych użytkowników?
Jak się zalogujesz, to możesz widzieć podstawową część profilu. Jeśli znasz danego użytkownika i dodał Cię on do znajomych, to możesz zobaczyć więcej.
Czy mogę usunąć swoje konto z serwisu?
Tak, ale pamiętaj że usuwając konto usuwasz tylko dane dodatkowe. Nick którym się podpisywałeś, zdjęcia które wrzuciłeś na KCI, informacje o konkursach w których brałeś udział i zwyciężyłeś oraz posty które dodałeś na forum pozostają na wieki wieków amen. Chyba że zostały usunięte przez moderatora...
Czy jak usunę swoje konto, to wszystkie moje dane znikną?
Dane w formie "dane osobowe" do wglądu dla innych użytkowników znikają. Jeśli jednak korzystałeś z płatnych elementów portalu i wystawiliśmy Ci fakturę (np. za ogłoszenia promowane, reklamę itd..) to w naszej księgowości twoje dane pozostają. Inaczej Urząd Skarbowy by nas przetrącił...
Jak mogę ustawić swój avatar (obrazek)?
Wejdź w edycję profilu i tam masz opcję dodania avatara. Ideałem jest wrzucenie kwadratowego obrazka o bokach długości 250x250. Jak wrzucisz zdjęcie w innym formacie to program sam je przytnie, ale może to nie wyglądać tak ładnie jakbyś sam to zrobił.
LOGOWANIE
Login:
Hasło:
SONDA
Jaki lokal gastronomiczny powinien pojawić się w Prima Park?


STATYSTYKI
NASI PARTNERZY


PRODUKTY POLECANE
1