Kutnowskie Centrum Informacyjne
PORTALOWE SPRAWY
BUSY
Kutno-Łódź
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017 r.:

Odjazdy z Kutna:
(PKP, 29-go Listopada, Barlickiego, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Łąkoszyńska/ bloki)
3.55D, 4.35D, 5.10E, 5.30D, 5.50b, 6.05E, 6.20dŃn, 6.35D, 6.50dŃn, 7.05b, 7.25D, 7.45dŃn, 8.10b 8.35E, 9.05b, 9.35E, 10.15dŃn, 10.55D, 11.30dŃn, 11.55b, 12.25D, 12.45dŃn, 13.05E, 13.25b, 13.40D, 13.55b, 14.10E, 14.25dŃn, 14.45b, 15.05D, 15.25dŃn, 15.45b, 16.10dŃn, 16.45b, 17.20dŃn, 18.00b, 18.45b, 19.45b, 20.45b

Odjazdy z Łodzi:
(Hotel Światowit, Zachodnia/Zielona, Zachodnia/Lutomierska, Zgierska/Julianowska, Zgierska/Sikorskiego)
5.25D, 6.10D, 6.40E, 7.05D, 7.25b, 7.45E, 8.10dŃn, 8.35D, 8.55dŃn, 9.15b, 9.30D, 10.00dŃn, 10.30b, 11.00E, 11.34b, 12.05E, 12.35dŃn, 12.55D, 13.20dŃn, 13.45b, 14.10D, 14.28dŃn, 14.50E, 15.10b, 15.25D, 15.40b, 16.00E, 16.15dŃn, 16.30b, 16.50D, 17.10dŃn, 17.35b, 18.00dŃn, 18.30b, 19.00dŃn, 19.40b, 20.20b, 21.20b, 22.20b

Legenda:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
d- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII
b- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII
n- nie kursuje: 24 i 31.XII, oraz w Wielką Sobotę
Ń- nie kursuje w Boże Ciało, 15.VIII, 1 i 3.V, 1.XI, 11 XI, 6.I.

www.sandbus.pl
Kutno-Żychlin
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017r.:
Odjazdy z Kutna:
(PKP, 29 Listopada, Barlickiego, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Jana Pawła II, Łąkoszyńska)
5.50E, 6.40D, 7.40b, 8.40D, 9.40b, 10.20D, 11.10b, 12.10D, 13.15E, 14.15b, 15.00D, 15.35S, 16.10E, 17.10D, 18.10b, 19.10D, 20.10b, 22.10E

Odjazdy z Żychlina:
(Jana Pawła II, Traugutta, Narutowicza)
5.00E, 5.50D, 6.30S, 6.55b, 7.50D, 8.50b, 9.30D, 10.20b, 11.10D, 12.10E, 13.10b, 14.10D, 15.10E, 16.10D, 17.10b, 18.10D, 19.10b, 20.50E

Legenda:
b- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
S- kursuje tylko w dniu nauki szkolnej

www.sandbus.pl
Kutno-Łęczyca
– MARQS
Linia: Kutno - Łęczyca
(przez Witonię)

Odjazdy z Kutna:
(29 listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Siemiradzkiego)
6.47 D, 7.48 E, 9.25 E, 10.56 D, 12.50 E, 13.30 D, 14.25 E, 15.31 E, 16.00 D, 16.44 D, 18.29 D

Odjazdy z Łęczycy:
(ul. Ozorokowska przy Belwederskiej, ul.Konopnicka przy Stadionie Miejskim)
6.08 D, 6.50 E, 8.50 E, 10.20 D, 11.15 E, 12.55 D, 13.50 E, 14.55 E, 15.25 D, 16.05 D, 17.55 D

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
Wynajem autokarów, busów
i mikrobusów informacja
(pon. - pt. 8 - 18, sob. 8 - 13)
tel. 796-987-177
www.marqs.info.pl

Konkurencyjne ceny!

Kutno-Ostrowy
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 16 stycznia 2017 r.:

Odjazdy: Kutno - Krośniewice - Ostrowy:
(Kościuszki/Szpital, Kościuszki/Stadion, Troczewskiego/US, Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 Listopada/PZU, 3 Maja/Dworzec PKP)
4:54 D, 5:57 E7, 6:43 D, 7:47 D, 8:42 E7, 9:52 D, 10:50 E7, 12:12 D, 13:16 D, 14:16 E7, 15:16 D, 16:10 E7n, 17:13 Dn, 18:07 Dn, 19:12 E7n

Odjazdy: Ostrowy - Krośniewice - Kutno
(Ostrowy - Cukrownia)
4:50D, 5:47D, 6:41E7, 7:36D, 8:30D, 9:32E7, 10:37D, 11:27E7, 12:56D, 13:58D, 14:59E7, 16:00D, 16:59E7n, 17:57Dn, 18:51Dn, 19:55E7n

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Płock
– MARQS
Linia: Kutno - Płock

Odjazdy z Kutna:
(3 Maja/PKP, 29 Listopada, Barlickiego, Stadion Kościuszki, SZPITAL, GALERIA)
4.25 D, 5.27 D, 6.12 E7,7.00 E7, 7.46 E7, 8.41 D, 9.45 E7, 10.42 E7, 11.51 E7, 12.30 D, 13.06 E7, 13.35 E7, 14.10 E7, 14.51 D, 15.35 E7, 16.00 D, 16.32 D, 17.01 E7, 17.46 D, 18.31 E7, 19.06 D, 19.45 E7, 20.25 D, 21.46 X

Odjazdy z Płocka (Jachowicza 40, Piękna, ZOO, Radziwie Stacja Kolejowa, Płock Góry):
4.57 D, 5.35 D, 6.15 E7, 6.40 D, 7.25 E7, 8.45 E7, 10.00 E7, 10.25 D, 11.27 E7, 12.20 E7, 13.07 E7, 13.55 D, 14.10 X, 14.15 E7, 14.55 D, 15.00 X, 15.25 E7, 15.52 E7, 16.30 D, 17.05 E7, 17.25 D, 18.15 E7, 19.09 D, 19.50 E7

Legenda:
Legenda: D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt E7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli oprócz świąt X - kursuje tylko do Gostynina od poniedziałku do piątku oprócz świąt

Informacja czynna od pon-pt w godz 8-18 i w soboty w godz 8-13 pod nr tel 796-987-177.

Wynajem autokarów, busów
i mikrobusów informacja
(pon. - pt. 8 - 18, sob. 8 - 13)
tel. 796-987-177
www.marqs.info.pl

Zapraszamy! Konkurencyjne ceny! Honorujemy wszystkie ulgi ustawowe, dodatkowe ulgi dla emerytów i rencistów, dla młodzieży szkolnej oraz studentów.

Kutno-Łanięta
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 30 stycznia 2017r:

Odjazdy: Kutno - Łanięta:
(E.Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/PZU, Skłodowskiej/Zamojskiego, Gołębiew Nowy, Raciborów I, Raciborów II, Głogowiec, Chrosno, Klonowiec Wielki, Suchodębie Park, Łanięta)
5.30D, 6.22D, 6.22E, 7.32D, 8.40E7, 10.50E7, 11.50D, 13.22D, 14.22E7, 15.25D, 16.35Dn, 18.20E7nm 19.30Dn;

Odjazdy: Łanięta - Kutno
(Łanięta, Suchodębie skrzyżowanie, Suchodębie Park, Klonowiec Wielki, Chrosno, Głogowiec, Raciborów II, Raciborów I, Gołębiew Nowy, ul. Skłodowskiej, 29-go Listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego)
5.56D, 7.05D, 7.05E, 8.10D, 9.06E7, 11.20E7, 12.20D, 13.49D, 14.49E7, 16.10D, 17.20Dn, 19E7n, 20Dn

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Imielno
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 16 stycznia 2017 r.:

Odjazdy: Kutno - Imielno:
(Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/Jesienna/Gołębiewek Nowy/Ryków/Grochówek/Grochów/Niechcianów/Miksztal/Rdutów/Imielinek/Imielno)
6.29D; 8.54D, 11.45D, 14.10D, 15.35S, 17.15D

Odjazdy: Imielno - Kutno
Imielno)
7.00D; 9.15S; 12.15S; 14.40S; 16.05D; 17.45S;

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
S - kursuje w dni nauki szkolnej
www.vipbuss.pl
Kutno-Łanięta-Kąty
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 30 stycznia 2017r:

Odjazdy: Kutno - Łanięta:
(E.Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/PZU, Skłodowskiej/Zamojskiego, Gołębiew Nowy, Raciborów I, Raciborów II, Głogowiec, Chrosno, Klonowiec Wielki, Suchodębie Park, Łanięta, Budy Nowe, Kąty)
6.22D, 15.25D

Odjazdy: Łanięta - Kutno
(Kąty, Budy Nowe, Łanięta, Suchodębie skrzyżowanie, Suchodębie Park, Klonowiec Wielki, Chrosno, Głogowiec, Raciborów II, Raciborów I, Gołębiew Nowy, ul. Skłodowskiej, 29-go Listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego)
6.57D, 16D

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Pniewo
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017r.:
Odjazdy z Kutna:
PKP
6.10D, 7.10E, 8.10D, 9.10E, 10.45D, 11.45E, 13.45D, 14.30D, 15.20E, 16.30D, 17.30E

Odjazdy z Pniewa:

5.10D, 6.10E, 7.00D, 8.10E, 9.00D, 10.45E, 12.45D, 13.40D, 14.30E, 15.40D, 16.40E

Legenda:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

www.sandbus.pl
Kutno - Szkoły
BURSY/AKADEMIKI
Bursa nr 1
Kutno Tadeusza Kościuszki 24
tel: 0243557883
SZKOŁY ZAWODOWE
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie
Kutno Staszica 27
tel: 0242533518
GIMNAZJA
Gimnazjum nr 1
Kutno dr Antoniego Troczewskiego 2
tel: 0243554461
Gimnazjum nr 2
Kutno Staszica 6
tel: 0243551577
Gimnazjum nr 3 im. Henryka Sienkiewicza
Kutno Łęczycka 11
tel: 0242533072
Gimnazjum Specjalne nr 5 dla Upośledzonych Umysłowo
Kutno Przemysłowa 6
tel: 0242547439
Gimnazjum Specjalne nr 5 w Kutnie dla Słabo Słyszących
Kutno Tadeusza Kościuszki 24
tel: 0243557887
SZKOŁY LICEALNE
I Liceum Ogólnokształcące im. Gen. J. H. Dąbrowskiego
Kutno Dąbrowskiego 1
tel: 0243558080
I Liceum Ogólnokształcące PUL
Kutno Kutno-Azory 1
tel: 0242547309
I Liceum Profilowane
Kutno Oporowska 7
tel: 0243558080
II Liceum Ogólnokształcace im. Jana Kasprowicza
Kutno Okrzei 1a
tel: 0243557430
II Liceum Profilowane w Kutnie
Kutno Tadeusza Kościuszki 11
tel: 0242542397
III Liceum Ogólnokształcące
Kutno Oporowska 7
tel: 0242542397
III Liceum Profilowane
Kutno Tadeusza Kościuszki 24
tel: 0243557879
PRZEDSZKOLA
Integracyjne Przedszkole Miejskie Nr 3 Jarzębinka
Kutno Generała Bema 15
tel: 0242547943
SZKOŁY LICEALNE
IV Liceum Profilowane
Kutno Kutno-Azory 1
tel: 0242547309
SZOŁY PODSTAWOWE
Katolicka Szkoła Podstawowa
Kutno Aleje Jana Pawła II 2
tel:
SZKOŁY LICEALNE
Katolickie Liceum Ogólnokształcące SPSK św. Stanisława Kostki
Kutno Władysława Jagiełły 6
tel: 0242549008
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ w Warszawie
Kutno Tadeusza Kościuszki 10
tel: 0243553826
Liceum profilowane zakładu doskonalenia zawodowego
Kutno Wyszyńskiego 11
tel: 0243551805
Liceum Profilowane ZDZ w Warszawie Centrum Kształcenia
Kutno Tadeusza Kościuszki 10
tel: 0243553826
Młodzieżowy Dom Kultury w Kutnie
Kutno Staszica 8
tel: 0242547937
PORADNIE
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
Kutno Wyszyńskiego 11
tel: 0242541302
INNE SZKOŁY I PLACÓWKI
Niepubliczne Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Kutno Wyszyńskiego 11
tel: 0242544959
OREW "NIEZABUDKA"
Kutno 29 listopada 27
tel: 0242533427
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli przy Centrum Kształcenia
Kutno Władysława Jagiełły 2
tel: 0243553616
SZKOŁY ZAWODOWE
Ośrodek Kształcenia Zawodowego
Kutno Wyszyńskiego 11
tel: 0242544959
PORADNIE
Ośrodek Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
Kutno Wyszyńskiego 11
tel: 0242541302
SZKOŁY TECHNICZNE
Państwowa Szkoła Muzyczna 4-letnia I st.
Kutno Park Wiosny Ludów 1
tel: 0242542669
Państwowa Szkoła Muzyczna 4-letnia II stopnia
Kutno Park Wiosny Ludów 1
tel: 0242542669
Państwowa Szkoła Muzyczna 6-letnia I stopnia
Kutno Park Wiosny Ludów 1
tel:
Państwowa Szkoła Muzyczna 6-letnia II stopnia
Kutno Park Wiosny Ludów 1
tel: 0242542669
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im.K.Kurpińskiego
Kutno Park Wiosny Ludów 1
tel: 0242542669
INNE SZKOŁY I PLACÓWKI
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
Kutno Troczewskiego 2a
tel: 0242534636
SZKOŁY ZAWODOWE
Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych ZDZ w Warszawie
Kutno Władysława Jagiełły 2
tel: 0243553616
SZKOŁY TECHNICZNE
Policealne Studium Zawodowe Nr 1
Kutno Oporowska 7
tel: 0242542397
PORADNIE
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Kutno Dąbrowskiego 1
tel: 0243557885
PRZEDSZKOLA
Przedszkole Miejskie nr 15
Kutno Władysława Jagiełły 4A
tel: 0242536110
Przedszkole Miejskie Nr 17 Niezapominajka
Kutno Wybickiego 1
tel: 0242535414
Przedszkole Miejskie Nr 5
Kutno Barcewicza 13
tel: 0242547762
Przedszkole Miejskie Nr 8
Kutno Troczewskiego 3
tel: 0242537992
Przedszkole Miejskie Nr16
Kutno Wilcza 5
tel: 0242540816
Przedszkole Niepubliczne Sióstr Pasjonistek św. Pawła od krzyża
Kutno Wyszyńskiego 3
tel: 0242546925
GIMNAZJA
Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich
Kutno Władysława Jagiełły 6
tel: 0242549008
SZKOŁY ZAWODOWE
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1
Kutno Przemysłowa 6
tel: 0242547439
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2
Kutno Tadeusza Kościuszki 24
tel: 0243557887
SZOŁY PODSTAWOWE
Szkoła Podstawowa Nr 1
Kutno Zamoyskiego 1
tel: 0242547072
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika
Kutno Narutowicza 22
tel: 0242533967
Szkoła Podstawowa Nr 5
Kutno Konduktorska 13
tel: 0242533954
Szkoła Podstawowa Nr 6
Kutno Łąkoszyńska 9
tel: 0242533911
Szkoła Podstawowa Nr 9
Kutno Władysława Jagiełły 6
tel: 0242536368
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 10 dla Upośledzonych
Kutno Przemysłowa 6
tel: 0242547439
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 13 w Kutnie dla Słabo słyszących
Kutno Tadeusza Kościuszki 24
tel: 0243557887
GIMNAZJA
Szkoła Policealna dla Dorosłych
Kutno Staszica 27
tel: 0242533518
SZKOŁY ZAWODOWE
Szkoła Policealna Zakładu Doskonalenia Zawodowego
Kutno Wyszyńskiego 11
tel: 0243551805
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
Kutno Przemysłowa 6
tel: 0242547439
SZKOŁY TECHNICZNE
Technikum Nr 1
Kutno Oporowska 7
tel: 0242542397
Technikum nr 3
Kutno Tadeusza Kościuszki 24
tel: 0243557879
Technikum Uzupełniające dla Dorosłych ZDZ w Warszawie
Kutno Tadeusza Kościuszki 10
tel: 0243553826
Technikum Uzupełniające Nr 1
Kutno Oporowska 7
tel: 0242542397
Technikum Uzupełniające nr 4
Kutno Kutno-Azory 1
tel: 0242547309
Technikum Uzupełniające nr 5 dla Dorosłych w Kutnie
Kutno Staszica 27
tel: 0242533518
Technikum Zawodowe nr 2 w Kutnie
Kutno Tadeusza Kościuszki 11
tel:
Technikum Zawodowe nr 4
Kutno Kutno-Azory 1
tel: 0242547309
INNE SZKOŁY I PLACÓWKI
Uniwersytet Oświaty Pozaszkolnej "Wurex" Sp. z o.o.
Kutno Grunwaldzka 1
tel: 0243552233
SZKOŁY LICEALNE
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ w Warszawie Centrum Kształcenia
Kutno Tadeusza Kościuszki 10
tel: 0243553826
V Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kutnie
Kutno Staszica 27
tel: 0242533518
V Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Kutno Staszica 27
tel: 0242533518
VI Uzupełniające Liceum Ogólonokształcące Specjalna
Kutno Przemysłowa 6
tel: 0242547439
SZKOŁY ZAWODOWE
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia
Kutno Władysława Jagiełły 2
tel: 0243553616
Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych ZDZ w Warszawie
Kutno Tadeusza Kościuszki 10
tel: 0243553826
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1
Kutno Oporowska 7
tel: 0242542397
Zasadnicza Szkoła zawodowa nr 2 w Kutnie
Kutno Tadeusza Kościuszki 11
tel:
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4
Kutno Kutno-Azory 1
tel: 0242547309
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 4 dla Upośledzonych
Kutno Przemysłowa 6
tel: 0242547439
Zasadnicza Szkoła Zawodowa ZDZ w Warszawie Centrum Kształcenia
Kutno Tadeusza Kościuszki 10
tel: 0243553826
Zespół Szkół Nr 1 im. St. Staszica
Kutno Oporowska 7
tel: 0242542397
Zespół Szkół Nr 3
Kutno Tadeusza Kościuszki 24
tel: 0243557879
Zespół Szkół Nr 4 w Kutnie im.Zygmunta Balickiego
Kutno Kutno-Azory 1
tel: 0242547309
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr. A. Troczewskiego
Kutno
tel:
LOGOWANIE
Login:
Hasło:
SONDA
Jaki lokal gastronomiczny powinien pojawić się w Prima Park?


STATYSTYKI
NASI PARTNERZY


PRODUKTY POLECANE
1