Kutnowskie Centrum Informacyjne
PORTALOWE SPRAWY
BUSY
Kutno-Łódź
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017 r.:

Odjazdy z Kutna:
(PKP, 29-go Listopada, Barlickiego, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Łąkoszyńska/ bloki)
3.55D, 4.35D, 5.10E, 5.30D, 5.50b, 6.05E, 6.20dŃn, 6.35D, 6.50dŃn, 7.05b, 7.25D, 7.45dŃn, 8.10b 8.35E, 9.05b, 9.35E, 10.15dŃn, 10.55D, 11.30dŃn, 11.55b, 12.25D, 12.45dŃn, 13.05E, 13.25b, 13.40D, 13.55b, 14.10E, 14.25dŃn, 14.45b, 15.05D, 15.25dŃn, 15.45b, 16.10dŃn, 16.45b, 17.20dŃn, 18.00b, 18.45b, 19.45b, 20.45b

Odjazdy z Łodzi:
(Hotel Światowit, Zachodnia/Zielona, Zachodnia/Lutomierska, Zgierska/Julianowska, Zgierska/Sikorskiego)
5.25D, 6.10D, 6.40E, 7.05D, 7.25b, 7.45E, 8.10dŃn, 8.35D, 8.55dŃn, 9.15b, 9.30D, 10.00dŃn, 10.30b, 11.00E, 11.34b, 12.05E, 12.35dŃn, 12.55D, 13.20dŃn, 13.45b, 14.10D, 14.28dŃn, 14.50E, 15.10b, 15.25D, 15.40b, 16.00E, 16.15dŃn, 16.30b, 16.50D, 17.10dŃn, 17.35b, 18.00dŃn, 18.30b, 19.00dŃn, 19.40b, 20.20b, 21.20b, 22.20b

Legenda:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
d- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII
b- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII
n- nie kursuje: 24 i 31.XII, oraz w Wielką Sobotę
Ń- nie kursuje w Boże Ciało, 15.VIII, 1 i 3.V, 1.XI, 11 XI, 6.I.

www.sandbus.pl
Kutno-Żychlin
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017r.:
Odjazdy z Kutna:
(PKP, 29 Listopada, Barlickiego, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Jana Pawła II, Łąkoszyńska)
5.50E, 6.40D, 7.40b, 8.40D, 9.40b, 10.20D, 11.10b, 12.10D, 13.15E, 14.15b, 15.00D, 15.35S, 16.10E, 17.10D, 18.10b, 19.10D, 20.10b, 22.10E

Odjazdy z Żychlina:
(Jana Pawła II, Traugutta, Narutowicza)
5.00E, 5.50D, 6.30S, 6.55b, 7.50D, 8.50b, 9.30D, 10.20b, 11.10D, 12.10E, 13.10b, 14.10D, 15.10E, 16.10D, 17.10b, 18.10D, 19.10b, 20.50E

Legenda:
b- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
S- kursuje tylko w dniu nauki szkolnej

www.sandbus.pl
Kutno-Łęczyca
– MARQS
Linia: Kutno - Łęczyca
(przez Witonię)

Odjazdy z Kutna:
(29 listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Siemiradzkiego)
6.47 D, 7.48 E, 9.25 E, 10.56 D, 12.50 E, 13.30 D, 14.25 E, 15.31 E, 16.00 D, 16.44 D, 18.29 D

Odjazdy z Łęczycy:
(ul. Ozorokowska przy Belwederskiej, ul.Konopnicka przy Stadionie Miejskim)
6.08 D, 6.50 E, 8.50 E, 10.20 D, 11.15 E, 12.55 D, 13.50 E, 14.55 E, 15.25 D, 16.05 D, 17.55 D

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
Wynajem autokarów, busów
i mikrobusów informacja
(pon. - pt. 8 - 18, sob. 8 - 13)
tel. 796-987-177
www.marqs.info.pl

Konkurencyjne ceny!

Kutno-Ostrowy
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 16 stycznia 2017 r.:

Odjazdy: Kutno - Krośniewice - Ostrowy:
(Kościuszki/Szpital, Kościuszki/Stadion, Troczewskiego/US, Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 Listopada/PZU, 3 Maja/Dworzec PKP)
4:54 D, 5:57 E7, 6:43 D, 7:47 D, 8:42 E7, 9:52 D, 10:50 E7, 12:12 D, 13:16 D, 14:16 E7, 15:16 D, 16:10 E7n, 17:13 Dn, 18:07 Dn, 19:12 E7n

Odjazdy: Ostrowy - Krośniewice - Kutno
(Ostrowy - Cukrownia)
4:50D, 5:47D, 6:41E7, 7:36D, 8:30D, 9:32E7, 10:37D, 11:27E7, 12:56D, 13:58D, 14:59E7, 16:00D, 16:59E7n, 17:57Dn, 18:51Dn, 19:55E7n

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Płock
– MARQS
Linia: Kutno - Płock

Odjazdy z Kutna:
(3 Maja/PKP, 29 Listopada, Barlickiego, Stadion Kościuszki, SZPITAL, GALERIA)
4.25 D, 5.27 D, 6.12 E7,7.00 E7, 7.46 E7, 8.41 D, 9.45 E7, 10.42 E7, 11.51 E7, 12.30 D, 13.06 E7, 13.35 E7, 14.10 E7, 14.51 D, 15.35 E7, 16.00 D, 16.32 D, 17.01 E7, 17.46 D, 18.31 E7, 19.06 D, 19.45 E7, 20.25 D, 21.46 X

Odjazdy z Płocka (Jachowicza 40, Piękna, ZOO, Radziwie Stacja Kolejowa, Płock Góry):
4.57 D, 5.35 D, 6.15 E7, 6.40 D, 7.25 E7, 8.45 E7, 10.00 E7, 10.25 D, 11.27 E7, 12.20 E7, 13.07 E7, 13.55 D, 14.10 X, 14.15 E7, 14.55 D, 15.00 X, 15.25 E7, 15.52 E7, 16.30 D, 17.05 E7, 17.25 D, 18.15 E7, 19.09 D, 19.50 E7

Legenda:
Legenda: D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt E7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli oprócz świąt X - kursuje tylko do Gostynina od poniedziałku do piątku oprócz świąt

Informacja czynna od pon-pt w godz 8-18 i w soboty w godz 8-13 pod nr tel 796-987-177.

Wynajem autokarów, busów
i mikrobusów informacja
(pon. - pt. 8 - 18, sob. 8 - 13)
tel. 796-987-177
www.marqs.info.pl

Zapraszamy! Konkurencyjne ceny! Honorujemy wszystkie ulgi ustawowe, dodatkowe ulgi dla emerytów i rencistów, dla młodzieży szkolnej oraz studentów.

Kutno-Łanięta
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 30 stycznia 2017r:

Odjazdy: Kutno - Łanięta:
(E.Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/PZU, Skłodowskiej/Zamojskiego, Gołębiew Nowy, Raciborów I, Raciborów II, Głogowiec, Chrosno, Klonowiec Wielki, Suchodębie Park, Łanięta)
5.30D, 6.22D, 6.22E, 7.32D, 8.40E7, 10.50E7, 11.50D, 13.22D, 14.22E7, 15.25D, 16.35Dn, 18.20E7nm 19.30Dn;

Odjazdy: Łanięta - Kutno
(Łanięta, Suchodębie skrzyżowanie, Suchodębie Park, Klonowiec Wielki, Chrosno, Głogowiec, Raciborów II, Raciborów I, Gołębiew Nowy, ul. Skłodowskiej, 29-go Listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego)
5.56D, 7.05D, 7.05E, 8.10D, 9.06E7, 11.20E7, 12.20D, 13.49D, 14.49E7, 16.10D, 17.20Dn, 19E7n, 20Dn

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Imielno
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 16 stycznia 2017 r.:

Odjazdy: Kutno - Imielno:
(Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/Jesienna/Gołębiewek Nowy/Ryków/Grochówek/Grochów/Niechcianów/Miksztal/Rdutów/Imielinek/Imielno)
6.29D; 8.54D, 11.45D, 14.10D, 15.35S, 17.15D

Odjazdy: Imielno - Kutno
Imielno)
7.00D; 9.15S; 12.15S; 14.40S; 16.05D; 17.45S;

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
S - kursuje w dni nauki szkolnej
www.vipbuss.pl
Kutno-Łanięta-Kąty
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 30 stycznia 2017r:

Odjazdy: Kutno - Łanięta:
(E.Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/PZU, Skłodowskiej/Zamojskiego, Gołębiew Nowy, Raciborów I, Raciborów II, Głogowiec, Chrosno, Klonowiec Wielki, Suchodębie Park, Łanięta, Budy Nowe, Kąty)
6.22D, 15.25D

Odjazdy: Łanięta - Kutno
(Kąty, Budy Nowe, Łanięta, Suchodębie skrzyżowanie, Suchodębie Park, Klonowiec Wielki, Chrosno, Głogowiec, Raciborów II, Raciborów I, Gołębiew Nowy, ul. Skłodowskiej, 29-go Listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego)
6.57D, 16D

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Pniewo
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017r.:
Odjazdy z Kutna:
PKP
6.10D, 7.10E, 8.10D, 9.10E, 10.45D, 11.45E, 13.45D, 14.30D, 15.20E, 16.30D, 17.30E

Odjazdy z Pniewa:

5.10D, 6.10E, 7.00D, 8.10E, 9.00D, 10.45E, 12.45D, 13.40D, 14.30E, 15.40D, 16.40E

Legenda:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

www.sandbus.pl
Kutno - ciekawe miejsca
INNE
Adres: Kutno - Wenecja lokalizacja: ul. 3 Maja 3
został wzniesiony w początkach lat 60. XIX stulecia, jako jedna ze stacji na trasie budowanej wówczas linii kolejowej z Warszawy do Bydgoszczy. Przebudowywano go dwukrotnie - w końcu XIX stulecia i w latach 30. XX wieku. Budynek dworca nawiązuje swym stylem do neorenesansowej willi włoskiej, z charakterystyczną, asymetryczną bryłą wzbogaconą zdobieniami rośłinnymi, arkadowaniami i boniowaniem ścian. Flankują go dwa trójkondygnacyjne ryzality. Główna elewacja posiada wejścia i okna zamknięte półkoliście. Boczny ryzalit od strony miasta zdobi wieża zegarowa.
Adres: Kutno lokalizacja: ul. Kościuszki 9
stojący przy ulicy Kościuszki 9 w Kutnie został przeniesiony w 1888 r. z folwarku Gnojno. Dwór Szomańskich to budynek parterowy z mieszkalnym poddaszem, pierwotnie kryty gontem. Fasadę dworku zdobi portyk na kolumnach podtrzymujących profilowany frontonik. W okresie okupacji dwór został otynkowany i pokryty dachówką. Dziś dwór jest właśnością prywatną i mieści hotel "Dworek".
Adres: Kutno - Centrum lokalizacja: PL. J. Piłsudskiego 19
Pałac pocztowy, zwany także pałacem saskim był pałacem podróżnym króla Augusta III na drodze z Warszawy do Drezna. Budynek jest jednym z najstarszych gmachów w mieście, gdyż powstał jeszcze w XVIII wieku. 11 grudnia 1812 roku, podczas ucieczki z Rosji, w pałacu saskim zatrzymał się cesarz Napoleon Bonaparte. Dziś jest najstarszym zabytkiem architektury na terenie Kutna. Kutnowski Pałac Saski to parterowa, trójskrzydłowa budowla konstrukcji szachulcowej wzniesiona z tzw. muru pruskiego, przebudowana w 1754 r. przez Johanna Friedricha Knobella. W latach 1802 - 12 dobudowano do niego skrzydła i kuchnię, zaś większe remonty przeprowadzono m.in. w latach 1876 - 79 i 1932 - 37. Niestety w dniu 19 stycznia 2003 r. większa część Pałacu Saskiego spłoneła. Trwa jego odbudowa. Pałac jest udostępniony dla zwiedzających od 10.00 do 16.00 (pn. - pt.) oraz od 10:00 do 13:00 i od 15:00 do 17:00 w niedziele.
Adres: Kutno lokalizacja: ul. Narutowicza 20
stojący przy ul. Narutowicza 20 w Kutnie należy do najstarszych obiektów zabytkowych tego miasta. Dwór ten został wzniesiony prawdopodobnie na przełomie XVIII i XIX stulecia, a po pożarze w 1. połowie XIX w. został odbudowany. Jest to budowla dwutraktowa wzniesiona na planie prostokąta. Front dworku zdobi niewielki ganek kryty trójkątnym dachem naczółkowym, podparty od zewnątrz dwiema, stylizowanymi kolumnami drewnianymi. Dach, niegdyś kryty gontem dziś jest obity blachą. Obecnie drewniany dwór Chlewickich jest siedzibą Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej.
Adres: Kutno lokalizacja: ul. Niecała
Zespół pałacowo - parkowy Gierałty w Kutnie pochodzi z lat 1775 - 91. Jest to budowla wzniesiona w stylu rokokowym, kilkakrotnie przebudowywana, która częściowo zatraciła swój pierwotny charakter. Murowany, parterowy pałac składa się z części środkowej i dwóch części bocznych a ponadto - z dwóch wolnostojących pawilonów. Centralna część pałacu z gankiem i balkonem, od strony podjazdu zwieńczona jest tympanonem i nakryta dachem mansardowym. W kutnowskim pałacu gościli m.in. cesarz Napoleon Bonaparte, król pruski Fryderyk August i przebywający z misją wojskową Charles de Gaulle (1920). Obecnie pałac jest siedzibą kutnowskiej szkoły muzycznej. W parku otaczającym pałac stoi również murowana klasycystyczna kaplica w kształcie rotundy - niegdyś mauzoleum dawnych właścicieli Kutna - Mniewskich. Budowla na planie koła posiada 2 portyki zwieńczone tympanonami oraz kopułę o smukłej, przeszklonej latarni. Wnętrze zdobione jest dekoracją kasetonową. Dziś rotunda jest siedzibą Muzeum Bitwy nad Bzurą.
Adres: Kutno lokalizacja: ul. Kochanowskiego

Na zespół młyna motorowego w Kutnie składają się: sam młyn, budynek gospodarczy oraz dom młynarza.

Zespół młyna w Kutnie pochodzi z XX stulecia. Obiekt ten wpisano do rejestru zabytków województwa łódzkiego.

Adres: Krośniewice lokalizacja: ul. Toruńska 11
Na zespół pałacowo-parkowy Rembielińskich w Krośniewicach (gmina w miejscu, powiat kutnowski) składają się: neobarokowy, piętrowy pałac niegdyś zwieńczony mansardowym dachem, tzw. kordegarda, pawilon pałacowy oraz park z 1. połowy XIX w., o powierzchni 17 hektarów.
Adres: Krośniewice lokalizacja: ul. Toruńska 11
W zachodniej części krośniewickiego parku znajduje się najstarszy w Polsce monument wzniesiony ku czci księcia Józefa Poniatowskiego. Jest nim obelisk ufundowany w 1814 roku przez Rajmunda Rembielińskiego (1775-1841).
Adres: Krośniewice lokalizacja: Błonie
W krośniewickiej rządcówce 11 sierpnia 1892 r. przyszedł na świat Władysław Anders, późniejszy legendarny dowódca 2. Korpusu Wojska Polskiego, zwycięzca spod Monte Cassino. Jego ojciec, Albert Anders, pełnił wówczas funkcję administratora majątku właściciela krośniewickich dóbr, Konstantego Rembielińskiego. W XIX-wiecznym neoklasycystycznym dworku, powszechnie nazywanym "Andersówką", dziś mieszczą się mieszkania lokatorskie. W jednym z pomieszczeń planuje się utworzenie izby pamięci poświęconej wybitnemu mieszkańcowi dawnej rządcówki, na razie jednak atrakcją jest tylko pamiątkowa tablica wmurowana w ścianę budynku przypomina o krośniewickich korzeniach gen. Władysława Andersa.
Adres: Kutno - Tarnowskiego lokalizacja: ul. Leonarda Teligi

Stary cmentarz Żydowski zwany przez mieszkańców "Kirholem" znajduje się przy ulicy Spokojnej. Został otwarty w 1793 roku. Ma powierzchnię 2.8 hektara. Otaczają go resztki ogrodzenia.

Na cmentarzu przetrwały do dzisiaj tylko fragmenty porozbijanych macew. Stoją tu również tablice upamiętniające cmentarz. Widnieją na nich napisy po hebrajsku i polsku, mówiącę iż "Jest to miejsce spoczynku żydów kutnowskich, osiadłych w mieście od początku XV wieku. Cmentarz zlokalizowany na pagórku powstał w 1793 r. Żydzi byli tu chowani do marca 1943 r. Prosimy o zachowanie powagi".

Kilkadziesiąt nagrobków uratowanych z tego właśnie cmentarza przechowywanych jest w miejscowym Muzeum Miasta Kutna.

Adres: Kutno lokalizacja: ul. Cmentarna
Stary cmentarz miejski
Adres: Kutno - Łąkoszyn lokalizacja: ul. Św. Stanisława
Cmentarz miejski w dzielnicy Łąkoszyn
Adres: Kuczków - Kuczków lokalizacja:
Nowy cmentarz miejski
Adres: Kutno - Centrum lokalizacja: PL. J. Piłsudskiego 20
aktualne Muzeum Regionalne, będące kiedyś ratuszem miejskim w Kutnie znajduje się przy Placu J. Piłsudskiego. Jest to dwukondygnacyjny budynek pochodzący z połowy XIX stulecia, z czworoboczną wieżą i ścianami fasad zdobionymi lizenami. Środkowa, nieco wysunięta część mieści bramę przejazdową i zwieńczona jest tympanonem spoczywającym na lizenach. Dawny ratusz kutnowski jest dziś siedzibą Muzeum Regionalnego w Kutnie, w którym można obejrzeć pamiątki i dokumenty obrazujące dzieje miasta.
Adres: Kutno lokalizacja: Aleja Walentyny i Feliksa Mniewskich

Muzeum Bitwy nad Bzurą mieści się w budynku klasycystycznego mauzoleum, wzniesionego w roku 1840, jako kaplica grobowa dla ówczesnych właścicieli Kutna - Walentyny z Gliszczyńskich i Feliksa Mniewskich. Po przeprowadzonym w latach 1967-1969 remoncie obiektu w 1969 otwarto tu Muzeum Bitwy nad Bzurą.

Jest to rotunda, czyli budynek na planie koła z wejściem w formie portyku, nakryty kopułą z latarnią. Wnętrze zdobią klasycystyczne dekoracje wykonane w stiuku. Budynek jest częścią założenia pałacowego, w którego skład wchodzi pobliski późnobarokowy pałac.

Adres: Krośniewice lokalizacja: Plac Wolności 1
Godziny otwarcia: wtorek - piątek 9:00 - 16:00; sobota-niedziela 10:00 - 15:00. Tel. (24) 252-33-47, fax. (24) 252-44-96, www: http://muzeumkrosniewice.pl/ mail: muzeumkrosniewice@wp.pl
Adres: Kutno lokalizacja: żółkiewskiego
Głowny park miejski z muszlą koncertową, w parku znajduje się Kutnowski Dom Kultury oraz oczko wodne
Adres: Kutno lokalizacja: Barcewicza
Największy park w Kutnie, znajduje się w nim muzeum bitwy nad bzurą
Adres: Malina lokalizacja: Malina
Park na terenie prywatnym
Adres: Kutno lokalizacja: Aleje ZHP
Park spacerowy obok kortów tenisowych
Adres: Kutno - Centrum lokalizacja: ul. Wyszyńskiego 11
Centrum Organizacji Pozarządowych
Adres: Kutno - Centrum lokalizacja: Plac Józefa Piłsudskiego
Adres: Kutno - Centrum lokalizacja: Plac Wolności
Adres: Leszczynek lokalizacja:
Tuż przy drodze do Kutna znajduje się zapomniany przez mapy dwór w Leszczynku. Wzniesiony został w końcu XIX stulecia w stylu klasycyzmu.
Adres: Kutno - Centrum lokalizacja: ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 4

Rok założenia: 1301. Pierwsza wzmianka o parafii pw. św. Wawrzyńca Męczennika pochodzi z 1301r. i wspomina o Michale rektorze czyli proboszczu kościoła w Kutnie. Jest to rok oficjalnie przyjęty przez władze kościelne, choć wiadomo, że musiał istnieć dużo wcześniej. Pierwsza, drewniana świątynia powstała zapewne w XIII wieku w czasie trwania akcji zakładania małych parafii wiejskich. Był to mały kościół w stylu zbliżonym do gotyku. Przetrwał do 1483 r., kiedy to spłonął. Nowy kościół ufundował Mikołaj z Kutna w 1484 r. Była to gotycka świątynia jednonawowa, z wyodrębnionym prezbiterium, posiadająca od zachodu wieżę mieszczącą kruchtę. Do nawy przylegała kaplica św. Anny. W 1883r. ze względu na wysoki stopień zniszczenia, gmach postanowiono rozebrać. Budowę nowego, obecnego kościoła zakończono w 1886 r. Architektem był Konstanty Wojciechowski. Kościół bazylikowy, neogotycki, orientowany, posiada dwie wieże z umieszczonym na szczycie jednej z nich zegarem. W zewnętrznej ścianie prezbiterium znajduje się renesansowe epitafium plebana kościoła kutnowskiego Stanisława Suchodolskiego zmarłego w 1536 r. przeniesione ze starej budowli. Wewnątrz zaś, wśród innych dzieł sztuki, znajdują się organy powstałe jeszcze w XIX w.

Murowany kościół p.w. św. Wawrzyńca w Kutnie został wzniesiony w latach 1884 - 86 według projektu architekta Konstantego Wojciechowskiego. Świątynia została częściowo zniszczona w 1918 r. Remontowano ją m.in. w 1921, 1945 i 1979 r.

Kutnowski kościół to bazylikowa świątynia z czerwonej cegły z dwiema strzelistymi wieżami. W zewnętrznej ścianie przebiterium znajduje się renesansowe epitafium plebana kutnowskiego Stanisława Sucho-dolskiego zmarłego w 1536 roku, pochodzące ze starszej XV - wiecznej świątyni rozebranej w 1883r.

Obok kościoła stoi murowana plebania w stylu staropolskiego dworu z alkierzami., wzniesiona w XIX stuleciu. Tutejszym proboszczem i dziekanem parafii w latach 1925 - 1942 był ksiądz Michał Wożniak, a wikariuszem (w latach 1938 - 42) - ksiądz Michał Oziębłowski.

Adres: Kutno - Tarnowskiego lokalizacja: ul. Zamoyskiego 2
Rok założenia: 1988. Główny ołtarz stanowi płaskorzeźba Chrystusa Zmartwychwstałego poświęcona przez Ojca Świętego Jana Pawła II w Łowiczu 14 czerwca 1999 r.
Adres: Kutno - Grunwald lokalizacja: ul. Grunwaldzka 17
Rok założenia: 1990. 8 czerwca 1997 r. na krakowskich błoniach Ojciec Święty Jan Paweł II poświęcił kamień węgielny pod budowę tego kościoła.
Adres: Kutno - Łąkoszyn lokalizacja: ul. Łąkoszyńska 11
Rok założenia: 1297

Murowany, pseudogotycki kościół p.w. św. Stanisława w Kutnie został wzniesiony w latach 1909 - 12 według projektu kutnowskiego architekta Strzeżysława Bowbelskiego.

Ta murowana, pseudobazylikoa, trójnawowa budowla stanęła w Łąkoszynie - dawnym miasteczku, później wsi włączonej w 1929 r. w granice Kutna. Kościół posiada transept o ściętych narożach, oszkarpowane narożniki a w bryłę świątyni wtopiona jest wysoka wieża nakryta dachem w kształcie ostrosłupa.

We wnętrzu światyni na szczególną uwagę zasługuje chór muzyczny (wsparty na filarze i dwóch półfilarach), pod którym znajduje się arkadowa kruchta.

Od połowy lat 30. XX w. kościół ten służył 37. Pułkowi Piechoty im. ks. Józefa Poniatowskiego stacjonującemu w Kutnie.

Adres: Kutno - Dybów lokalizacja: ul.Jesienna 2
Rok założenia: 1988 Parafia została erygowana 28 lutego 1988 roku przez Józefa Kardynała Glempa, Prymasa Polski. Projekt kościoła wykonał inż. arch. Józef Żołądkowicz z Olsztyna. Budowę kościoła rozpoczęto w 1989 roku. W roku 1991 kościół przykryto dachem, a poświęcono w 1995. Od roku 1993 w parafii posługują Księża Pallotyni.
Adres: Kutno lokalizacja: ul. Sobieskiego 6
Kościół Adwentystów Dnia Siódmego jest chrześcijańską wspólnotą religijną typu protestanckiego. Nazwa Kościośa podkreśla trzy elementy religijno - ideowe: po pierwsze - słowo "Kościół" wskazuje na eklezjalny charakter wspólnoty wyznaniowej, po drugie - słowo "Adwentyści" (od łacińskiego wyrazu "adventus" - przyjście) wskazuje na ewangeliczną wiarą w powtórne i chwalebne przyjście Chrystusa przy końcu czasów, czyli drugi adwent, i po trzecie - słowo "Dnia Siódmego" wskazuje na poszanowanie biblijnego Dekalogu oraz świątowanie siódmego dnia tygodnia, czyli chrześcijańskiej soboty.
Adres: Kutno - Wenecja lokalizacja: ul. Sienkiewicza 13
Administracja: 95-100 Zgierz, ul. Spacerowa 2, tel./fax: (0-42) 716 59 94 NaboĹźeństwa: niedziele i święta- godz. 11.30, wyjątki : godz. 12:30 Studium Pisma Świętego: czyli "godzina biblijna" - środy - g.17:00 Klub Dobrej Nowiny dla dzieci: kaĹźda sobota g.10.30 i 15.00 Spotkania młodzieĹźy: III sobota m-ca - g.17.00 tel./fax: (0-24) 254 38 76, tel.: 254 01 07 e-mail: ampilch@ptew.org.pl NIP: 775-11-17-108 REGON: 610278921 Murowany kościół ewangelicko - augsburski w Kutnie został wzniesiony w 1881 r. w miejscu wcześniejszej świątyni drewnianej wzniesionej dokładnie pół wieku wcześniej. Świątynię tą wybudowano na planie prostokąta, z trójkondygnacyjną wieżą od frontu, wysuniętą nieznacznie przed fasadę oraz węższą absydą zamkniętą pięciobocznie. Nawę przykrywa dach dwuspadowy, absydę wielospadowy o pięciu połaciach, wieżę natomiast wieńczy ostrosłupowy hełm i trójkątne szczyty. Wszystkie dachy są kryte blachą.
Adres: Krośniewice lokalizacja: ul. Łęczycka 1
Adres: Krośniewice lokalizacja: ul. Kutnowska 16
Synagoga znajdująca się w Krośniewicach przy ulicy Kutnowskiej 16, dawnej Warszawskiej. Synagoga została zbudowana w około 1841 roku. Podczas II wojny światowej hitlerowcy zdewastowali synagogę. Po zakończeniu wojny budynek został przebudowany na potrzeby kina, następnie stał opuszczony, zaś od 2004 roku służy jako zakład pogrzebowy.
Adres: Kutno lokalizacja: ul. Kościuszki 26
stadion
Adres: Kutno - Centrum lokalizacja: ks. Oziębłowskiego
Adres: Kutno lokalizacja: ul. Narutowicza 43
Basen miejski otwarty (bez zadaszenia) znajduje się w Kutnie przy ulicy narutowicza. Czynny jest w wakacje, gdy tylko pozwala słoneczna pogoda.
Adres: Kutno - Trójkąt lokalizacja: ul. Kościuszki 54

Aquapark Kutno został oddany do użytku w maju 2012 roku. Obiekt przyjął kształt ćwiartki koła na wzór pobliskich boisk baseballowych ? obiektów Centrum Szkolenia Małej Ligi Baseballowej.

Adres: Kutno - Batorego lokalizacja: ul. Władysława Jagiełły 6
Adres: Kutno lokalizacja: ul. Grunwaldzka 5a
Korty tenisowe przy ul. Grunwaldzkiej
Adres: Kutno - Grunwald lokalizacja: Aleje ZHP
Adres: Kutno lokalizacja: Warszawskie Przedmieście 34
Trzy korty o nawierzchni ceglanej, wynajem kortów, serwis rakiet, szkolenie indywidualne i grupowe, Tenis 10, przedszkole tenisowe, liga tenisowa.
Adres: Kutno - Batorego lokalizacja: ul. Władysława Jagiełły 6
Adres: Kutno lokalizacja: Narutowicza 22
Adres: Kutno lokalizacja: ul. Zamoyskiego 1
Adres: Kutno lokalizacja: ul. Łąkoszyńska
Adres: Kutno lokalizacja: ul. dr Troczewskiego 2
Adres: Krośniewice lokalizacja: ul. Łęczycka 19A
Adres: Kutno - Wenecja lokalizacja: ul. 1 maja 16

Szeroki wybór maszyn aerobowych takich jak nowoczesne bieżnie, rowery, orbitreki, stepper, wioślarz! Dodatkowo mozliwość korzystania z pasa masującego oraz rolleticu w cenie wejścia/karnetu!!

Adres: Kutno lokalizacja: ul. Kościuszki 26
sezonowe lodowisko przy stadionie. Otwierane gdy temperatury utrzymują się poniżej 0 stopni celcjusza przez dłuższy czas
Adres: Kutno - Trójkąt lokalizacja: ul. Kościuszki 54

Kręgielnia zlokalizowana jest w budynku Aquaparku, jednak jest do niej osobne zewnętrzne wejście.

Adres: Kutno - Trójkąt lokalizacja: al. Małej Ligi
Adres: Kutno - Majdany lokalizacja: ul. Majdany 12
Adres: Kutno - Centrum lokalizacja: Rynek Zduński
Budynek zwany pierwotnie "Dochodowym Domem Straży Pożarnej", pierwszy teatr i kino w kutnie, w chwili obecnej centrum Teatru Muzyki i Tańca
Adres: Gostynin lokalizacja: Zazamcze 46
Adres: Kutno lokalizacja: ul. Żółkiewskiego 4
Adres: Żychlin lokalizacja: Fabryczna 3
Adres: Kutno lokalizacja: ul. Wojska Polskiego 5
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. S. Żeromskiego w Kutnie jest biblioteką otwartą dla całego społeczeństwa Kutna i powiatu. Służy zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, naukowych, edukacyjnych i kulturalnych. Pełni funkcję głównego ośrodka informacji naukowej i turystycznej o mieście i powiecie. Promuje i upowszechnia polską literaturę współczesną, sztukę oraz wiedzę o regionie. Zbiory biblioteczne liczą ponad 198.000 jednostek inwentarzowych i posiadają charakter uniwersalny.
LOGOWANIE
Login:
Hasło:
SONDA
Jaki lokal gastronomiczny powinien pojawić się w Prima Park?


STATYSTYKI
NASI PARTNERZY


PRODUKTY POLECANE
1